Tích hợp AncPlayer Media vào Blogspot rất đơn giản nhưng nó sẽ hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu chưa am hiểu templates do blogspot có rất nhiều thẻ id giống nhau. Nó sẽ hiện thị tùy thuộc vào thẻ điều kiện trước nó.
Trước tiên bạn nên Backup templates của bạn trước rồi tiếp tục.
Để tích hợp AncPlayer Media các bạn nên sử dụng Notepad++ để thao tác được chính xác. Nếu chưa có download tại đây: http://notepad-plus-plus.org/
Trước khi cài đặt đây là demo với 2 kiểu PC và mobile tương ứng với 2 kiểu ads top bottom. Nhằm tạo kinh phí duy trì license + server player free cho các bạn. Vui lòng không gỡ ADS. Việc ko có ads sẽ buộc Ancplayer đóng cửa server Free cho các bạn với mức phí 600k/tháng. Thank
ADS PC Top: http://demo-ancplayer.blogspot.com/2015/04/ancplayer-50-pc-ads-top.html
ADS PC Bottom: http://demo-ancplayer.blogspot.com/2015/04/ancplayer-50-pc-ads-bottom.html
ADS Mobile Top: http://demo-ancplayer.blogspot.com/2015/04/ancplayer-50-mobile-ads-top.html
ADS Mobile Bottom: http://demo-ancplayer.blogspot.com/2015/04/ancplayer-50-mobile-ads-bottom.html 
Các bạn thay link js tương ứng để được kiểu hiện thị theo ý thích

Sau khi đã có Notepad++ mở templates của bạn ra và bắt đầu:
Tìm <data:post.body/> sửa thành:
<div id="anc_pl"></div> <!-- Hiện thị player -->
<div id="anc_tp"></div> <!-- Hiện thị server phim -->
<div id="anc_data"><data:post.body/></div> <!-- Noi dung bài viết trang item -->
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
// AncPlayer.Com - Plugins hỗ trợ player video Blogspot và Wordpress
// Hiện Player có gắn ADS ở top hoặc bottom để duy trì VPS và Gkplugins
// Truy cập http://www.ancplayer.com để được hướng dẫn viết mã hóa link
// Để thêm Server thuộc hệ thống GKplguisn các bạn thêm link ở list_sv và tên hiện thị ở ten_sv
// var img_player = document.querySelectorAll('#anc_data img')[0].src

var ancplayer = {
load:{
'width' : '100%',
'height' : '420px',
'player' : 'http://svvn.ancplayer.com/player.swf',
'proxy' : 'http://svvn.ancplayer.com/gkplugins/proxy.swf',
'skin' : 'http://svvn.ancplayer.com/skin/skewd/skewd.xml',
'getlink' : 'http://svvn.ancplayer.com/get', // Link get Player Mobile: Picasa, Zing, NCT, Plus, Xvideos
'imgload' : 'http://2.bp.blogspot.com/-xSJ6NTY6g6s/VR6lzysyZpI/AAAAAAAAABk/THulVm2hE_4/s1600/ancplayer.png', // Autoload image num 1 change: "+img_player+"
'autoplay' : 'true', // true or false
'embedplay' : '1', // 1 or 0 // 1 = autoplay
'site' : 'AncPlayer.com'
},sv:{
'list_sv': 'youtube.com,anc.you,anc.yl,anc.mp4,anc.flv,picasaweb.google.com,anc.ps,anc.tm,plus.google.com,docs.google.com,drive.google.com,tv.zing.vn/video,tv.zing.vn/embed/video,tv.zing.vn/html5/video,tv.zing.vn/html5/movie,nhaccuatui.com,dailymotion.com,xvideos.com,goo.gl,clip.vn,fptplay.net,googlevideo.com,zippyshare.com,videobam.com,meme.vn,novamov.com,24video.net,movshare.net,veoh.com,blip.tv,sendspace.com,speedyshare.com,tunescoop.com,viddler.com,vimeo.com,vidxden.com,xhamster.com,truongxua.vn',
'ten_sv': 'Youtube: ,VIP: ,Gdata: ,Sever Mp4: ,Sever Flv: ,Picasa: ,Picasa2: ,Picasa3: ,Plus: ,Docs: ,Drive: ,Zing: ,Zing 2: ,Zing MB: ,Zing EP: ,NCT: ,Daily: ,Xvideos: ,Goo: ,Clip: ,Fptplay: ,Google: ,Zippy: ,Videobam: ,Meme: ,Novamov: ,24Video: ,Movshare: ,Veoh: ,Bliptv: ,Sendspace: ,Speedyshare: ,Tunescoop: ,Viddler: ,Vimeo: ,Vidxden: ,Xhamster: ,Truongxua: ',
'acolor': '#fff',
'bgcolor': '#0295F6',
'svcolor': '#0095B3'
}}
//]]></script>
<script src='http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-pc-bot-53.js' type='text/javascript'></script>
<link href='http://vjs.zencdn.net/4.12/video-js.css' media='screen' rel='stylesheet'/>
<script src='http://vjs.zencdn.net/4.12/video.js' type='text/javascript'></script>
<!--
ADS PC TOP: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-pc-top-53.js
ADS pc BOTTOM: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-pc-bot-53.js
ADS MOBILE TOP: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-mb-top-53.js
ADS MOBILE BOTTOM: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-mb-bot-53.js
-->

Tiếp theo thêm CSS để hiện thi server:
id{font-size:0px;display:none;width:0;height:0;}
#list_tap{display:inline-block;line-height:16px;width:auto;padding:0 7px;}
#list_tap ul{list-style:none;margin:0;padding:0;clear:both;}
#list_tap ul li{float:left;margin-right:10px;font-weight:700;font-size:12px;text-align:left;}
#list_tap ul li.sev{color:#702526;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-iy4-GBSe6Yg/U48Fzxa1RmI/AAAAAAAAQr8/pngFU0ajvxk/s1600/server.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;display:inline-block;float:left;height:16px;margin-right:5px;margin-top:4px;padding-left:23px;}
#list_tap ul li.ep a.a_tap,#list_tap ul li.ep a.a_tap:hover,#list_tap ul li.ep a.active{background:none repeat scroll 0 0 #151515;color:#F9F9F9;display:inline-block;min-width:20px;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;text-align:center;margin:2px 0;padding:2px 3px;text-decoration:none}
#anc_tp {background:#FAFAFA;border:1px solid #0095B3;border-radius:5px;padding:5px 0;overflow:hidden;position:relative;width:99%;float:left;}
#logoplayer {background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xSJ6NTY6g6s/VR6lzysyZpI/AAAAAAAAABk/THulVm2hE_4/s1600/ancplayer.png) no-repeat;float:right;display:inline-block;position:absolute;width:220px;height:60px;filter:alpha(opacity=45);opacity:.45;}opacity:.45;}
Xong , lưu templates

Tác dụng của các thẻ ID:
- <div id="anc_pl"></div> : vị trí hiện khung player
- <div id="anc_tp"></div> : vị trí hiện khung server
- <div id="anc_data"><data.post:body/></div> : get link phim từ bài viết

Chú ý <data.post:body/> là id hiện nội dung của bài viết trong blogspot có rất nhiều vì vậy bạn cần phân biệt <data.post:body/> đó là của trang bài viết thường nằm trong thẻ điều kiện <b:includable id='post' var='post'>
Nếu chưa hiểu có thể download 1 số template phim tại blog mình để tham khảo

13/04/2015: Update ver 5.2 hỗ trợ link gốc google, tăng tốc độ load. Các bạn thay toàn bộ code để update
17/04/2015: Update ver 5.3 Fix link album picasa, zing pc. Khi post link nào có ký tự & hãy thay tất cả = * thì player mới chạy được nhé


Nguồn: http://www.ancplayer.com/2015/04/huong-dan-tich-hop-ancplayer-media-cho-blogspot.html

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 nhận xét:

Post a Comment