Tạo tiện ích thống kê Blog đẹp mắt

Như các bạn đã biết Blogger hỗ trợ 1 Widget giúp thống kê cho blog hiển thị số lượt truy cập vào Blog. Nhưng mặc định của nó không được đẹp. Nên hôm nay mình sẽ chia sẽ 1 mẫu Thống kê cho Blog được tùy biến lại so với bản gốc của Blogger.Mẫu này thì mình cũng xem từ Blog của bạn Thịnh ND và có sửa lại 1 chút, các bạn có thể sửa lại theo ý thích hoặc tông màu của Blog các bạn.

HƯỚNG DẪN

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào Blog của các bạn => Bố cục
Bước 2: Chọn Thêm Tiện ích => Thống kê blog => Chọn kiểu thứ 2 (như hình dưới) rồi Lưu


Lưu ý: Các bạn để ý vào link của Widget các bạn vừa tạo và nhớ cái ID sau cùng của dòng link. Thường thì mặc định của Widget này là Stats1 


Bước 3: Các bạn chọn Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Chọn đến tiện ích lúc nãy các bạn vừa thêm, như của mình là Stats1 Lúc này các bạn sẽ thấy 1 đoạn code:

<b:widget id='Stats1' locked='false' title='Tổng số lượt xem trang' type='Stats' visible='true'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
<!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
<b:if cond='data:showSparkline'>
<img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' width='75'/>
</b:if>
<span expr:class='&quot;counter-wrapper &quot; + (data:showGraphicalCounter ? &quot;graph-counter-wrapper&quot; : &quot;text-counter-wrapper&quot;)' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'>
</span>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

Bước 4: Các bạn thay đoạn code bên trên bằng đoạn code phía dưới:

<b:widget id='Stats1' locked='false' title='Thống kê Blogspot' type='Stats' version='1' visible='true'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2 class='iconthongke'><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
<!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
<b:if cond='data:showSparkline'>
<img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' src='http://2.bp.blogspot.com/-nsxCtkYnchQ/VLEifAyf97I/AAAAAAAAIlk/9Viyy0W9r04/s1600/FFF.png' title='Sparkline' width='75'/>
</b:if>
<b:if cond='data:showGraphicalCounter'>
<span class='counter-wrapper graph-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>
<b:else/>
<span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>
</b:if>
<script type='text/javascript'>
function postCount(json){
document.write(&quot;<span class='counts post2'> Tổng số bài viết &quot;);
var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
document.write(&quot;</span>&quot;)
}
function numberOfComments(json){
document.write(&quot;<span class='counts comment'> Tổng lượt Comments &quot;);
var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
document.write(&quot;</span>&quot;)
}
</script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;amp;max-results=0&amp;amp;callback=postCount' type='text/javascript'/>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;amp;max-results=0&amp;amp;callback=numberOfComments'/>

</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

Bước 5: Các bạn chèn đoạn code phía dưới vào trước và trên thẻ </head>

<link href='//fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<style type='text/css'>
/* Blogger Custom Stats widget by Thinh ND */
.Stats img {display:none!important;background-image:none;}
.Stats .counter-wrapper {width:92%;text-align:right;margin:10px;line-height:35px;color:#333;font-weight:700;font-size:16px;margin-left: 0;}
.Stats .counter-wrapper:after {content:&quot;Page Views&quot;;float:left;text-align:left;font-size:13px;font-weight:700;color:#333;}
.counts {display:inline-block;width:92%;font-size:13px;line-height:35px;color:#333;font-weight:700;}
.counts .count {display:inline-block;font-size:16px;height:30px;
vertical-align:top;direction:ltr;float:right;color:#333;font-weight:700!important;}
.counts:hover .titles:before {color:#333!important;border-radius:2px;border-color:rgba(255,255,255,0.1);}
.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {display:inline-block;font-size:13px;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;margin:0 10px 0 10px;float:left;width:10px;text-align:center;}
.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {
display:block;background-color:#fff;color:#333;width:35px;height:35px;font-size:18px;line-height:35px;border-radius:2px;margin:0px 8px 0 0;}
.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before {content:&quot;\f06e&quot;;}
.counts.post2:before {content:&quot;\f044&quot;;}
.counts.comment:before {content:&quot;\f0e6&quot;;}
#Stats1_content {width:auto;height:auto;background-color:#fff;}
</style>

Bước 6: Lưu lại và xem thành quả

Chúc các bạn thành công. Nếu có thắc mắc thì Comment bên dưới mình sẽ giải đáp cho các bạn.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 nhận xét:

Post a Comment