[Share] Code Wapbuid Adminviet

* CÁC CHỨC NĂNG:
- Tùy biến cao chỉnh sửa full trang cho các site con
- Parking domain
- Hệ thống viết bài mới với nhiều phần đa dạng
- Viết bài mới phải nhập Capcha hạn chế Leech gây lag server
- Upload Backup template
- Chỉnh sửa giao diện site con trực tiếp trong Cpanel
- Hỗ trợ các function nhận diện Desktop, Mobile và Smartphone
- Hệ thống Leech Game bên trang phân phối Mobigate.Vn
- Hệ thống Function đa dạng dễ phát triển cho Admin
- Sử dụng giao diện Bootstrap tinh tế cho toàn hệ thống
- Cùng các chức năng cơ bản của một Wapbuilder thông thường- Tải về mở file HDSD-CODE-BUILDER.txt ra để xem cách dùng nhé.
- Link:DOWNLOAD
- Nguồn: Nhanhnao.XYZ

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 nhận xét:

Post a Comment