[Share] Code Chuyhiep.Net Bản Mới

Share full code chuyhiep.net đến ngày 01/06/2016.
chức năng giống 100%.  • Loại bỏ con simi ở chat box ahihi con này đang hot.
  • Data ko có token 
  • Vui lòng chỉ tải code trên domain chuyhiep.net. chụy chỉ share code trên host .
HD cài đặt và SD:
1. Yêu cầu hệ thống
2. PHP 5.4 trở lên
3. Phần mở rộng mbstring
4. Composer(tùy chỉnh)
5. Hỗ trợ curl 
+ tạo 1 csdl trắng rồi config tại /config.php và /PTPCron/config.php
+ Cron các file cần sử dụng trong PTPCron
+ file /unlocxxx.php cái gì loàng ngoàng ko nhớ để unlock cấm vận. cái này cũng cho vào cron đượcDemoDownLoad


Nguồn : ChuyHiep.Net - https://fb.com/itvn90.

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 nhận xét:

Post a Comment