Hướng dẫn sử dụng tool spam facebook bằng token

Vì nhiều bạn chưa biết dùng tool auto spam facebook này như thế nào nên mình xin viết tut này hướng dẫn các bạn sử dụng.


Việc đầu tiên cần làm là các bạn cần tạo 3 file txt như sau:
file đầu tiên tên là “token” (tên gì tùy ý, mình đặt token cho dễ nhớ) trong đó có chứa 1 list mã token facebook như sau.

file thứ 2 tên là “link” (tên gì tùy ý, mình đặt link cho dễ nhớ) trong đó có chứa 1 list link mà các bạn cần nó chuyển hướng về như sau (tool sẽ random chọn link trong list để spam lên fb).

file cuối cùng tên là “anh”(tên gì tùy ý, mình đặt ảnh cho dễ nhớ) chứ 1 list các link ảnh để post lên fb (tất nhiên là tool sẽ random chọn ảnh giống như việc chọn link).

NOTE: mỗi token, link, link ảnh chỉ nằm trên 1 dòng như trong hình.
Bây giờ đến việc cài đặt cho tool auto spam:
  1. Đầu tiên là click lần lượt vào “List token”, “List link”, “List hình” rồi dẫn link đến nơi bạn lưu các file “token.txt”, “link.txt”, “anh.txt” tương ứng.
  2. Bây giờ đến việc cài đặt “tiêu đề”, “nội dung”, “miêu tả”, “trang fake”, “thời gian” cho tool.

Và kết quả sẽ được như sau:

Bạn nào còn thắc mắc hay chưa hiểu chỗ nào thì cmt xuống phía dưới mình sẽ giải thích nhé!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Website!

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

0 nhận xét:

Post a Comment